OGŁOSZENIE Z DNIA 19 .12. 2018 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak sprawy: 7/2018 Numer ogłoszenia: UZP 663042- N - 2018 Przedmiot zamówienia: Dostawa prasy tnąco zwijającej zmienno komorowej dla IUNG - PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego "Kępa" w Puławach Termin...