Ogłoszenia i przetargi

Ogłoszenie z dnia 04.03.2019 o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE Z DNIA 04 .03. 2019 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak sprawy: 2/2019 Numer ogłoszenia: UZP 520610-N-2019 Przedmiot zamówienia: Dostawa ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZU dla IUNG - PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego "Kępa" w Puławach Termin składania ofert:...

Projekt Planu Urządzenia Lasu

Projekt Planu Urządzenia Lasu dla lasów obiektu "Las Sadłowice", w użytkowaniu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach jest udostępniony do wglądu od dnia 10.01.2019 r. do 31.01.2019 r. w siedzibie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego "Kępa"w Puławach u....